INCENTIVE TRAVEL

INCENTIVE TRAVEL

INCENTIVE TRAVEL

INCENTIVE TRAVEL, czyli podróże motywacyjne to doskonałe narzędzie marketingowe dające potężne wsparcie sprzedaży, nieporównywalne wzmocnienie pozytywnych relacji, a w dłuższej perspektywie, budowę lojalności wśród partnerów biznesowych na różnych poziomach. Z programów motywacyjnych opartych na barwnych i silnie oddziałujących na emocje podróżach w najdalsze zakątki świata korzystają nie tylko wielkie międzynarodowe koncerny, ale coraz częściej również średnie i małe przedsiębiorstwa, budujące w ten sposób swoje relacje z klientami lub pracownikami. Nagradzają, motywują i zachęcają w ten sposób do dalszej, owocnej współpracy.

PRZEPIS NA SUKCES!

Najważniejszymi elementami każdego programu marketingowego opartego o podróż są emocje. Aby program spełnił swoją rolę, emocje uczestników muszą być starannie wyreżyserowane i umiejętnie sterowane. Każdy z etapów przygotowań, jak i właściwego wydarzenia odgrywa zatem istotna rolę.

1. PLANOWANIE EMOCJI

Każdy projekt powinien posiadać wyraźnie nakreślony cel programu, który jest spójny z długofalową strategią firmy, starannie przedyskutowany na linii firma / zleceniodawca – wykonawca zadania. Kolejnym istotnym krokiem jest zdefiniowanie grupy odbiorców docelowych (stanowisko, wiek, płeć, upodobania). W oparciu o cel i nastawiony na potrzeby wybranej grupy powstaje scenariusz podróży motywacyjnej – kluczową rolę pełni w nim miejsce, stanowiące najodpowiedniejsze tło dla zaplanowanych wydarzeń. Planując całość programu, należy pamiętać także o wskaźnikach skuteczności (tzw. ROI), które po zakończeniu pomogą zweryfikować nasz projekt.

2. PODSYCANIE EMOCJI CZYLI KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Kluczem efektywności całego programu jest umiejętna komunikacja z uczestnikami lub grupą, z której mają być wyłonieni uczestnicy. Komunikacja ma miejsce przed, w trakcie, a także po wyjeździe. Na początek należy upewnić uczestników, że biorą udział w wyjątkowym wydarzeniu, a następnie budować pozytywne napięcie. Wybrańcy powinni być przekonani, że przygoda której doświadczą została przygotowana specjalnie dla nich i jest wyrazem troski, sympatii lub uznania firmy sponsora, a indywidualne potrzeby uczestników są priorytetem dla firmy zapraszającej. Tworzenie takiego przekonania znacząco podnosi motywację osób mających szansę zostać zaproszonymi do wąskiego grona uczestników wyjazdu. Motywacja ta jest czynnikiem prowadzącym do spełnienia określonych przez firmę zapraszającą wymagań. Przez cały okres poprzedzający wyjazd napięcie powinno stopniowo rosnąć, w miarę ujawniania uczestnikom kolejnych szczegółów. Warto także, aby cały program cechowała zindywidualizowana oprawa graficzna, na której oparta zostanie komunikacja marketingowa w postaci m. in. strony www wyjazdu, programu wyjazdu, broszur, informatorów, identyfikatorów, przywieszek bagażowych itp. Całość przekazu powinna być spójna z wizerunkiem firmy wykorzystywanym na co dzień.

3. REALIZACJA EMOCJONUJĄCEJ OBIETNICY

Na etapie właściwego wyjazdu emocje powinny już sięgać zenitu. Całość imprezy realizowana jest już na miejscu wraz z ogromną dbałością o szczegóły i świadomością roli wizerunkowej jaką pełni nasz wyjazd. Absolutnymi priorytetami są bezpieczeństwo i dobrostan psychofizyczny naszych uczestników, jak również troska o dobre imię sponsora. W czasie przebiegu imprezy uczestnikom powinna towarzyszyć znana im komunikacja marketingowa w postaci logo wyjazdu/firmy, ujednoliconych graficznie informacji, gadżetów wyjazdowych, souvenir’ów itp.

4. ECHO EMOCJI – BODŹIEC DO DALSZEGO WYSIŁKU…

Z perspektywy uczestnika wyjazd kończy się w momencie powrotu do domu, natomiast z punktu widzenia firmy zapraszającej trwa on zdecydowanie dłużej. Kluczem jest więc umiejętne podtrzymanie miłych wspomnień np. przez spotkania powyjazdowe, współdzielenie zdjęć, montaż i dystrybucję filmu z wyjazdu, publikacja ze zdjęciami, życzenia ponownego spotkania z okazji najbliższych świąt dla wszystkich uczestników. Warto o tym pamiętać, ponieważ te elementy mają znaczący wpływ na przedłużone działanie programu motywacyjnego.

ZAPRASZAMY DO KIEROWANIA ZAPYTAŃ.